Bạn là nhà nhập khẩu nhưng không biết vì sao có một số vật liệu xây dựng phải kiểm tra chất lượng còn những mặt hàng khác thì không? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về quy định kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng để bạn có thể nắm rõ nhất.

 

 

 1. Quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

Quản lý chất lượng hàng hóa Vật liệu xây dựng nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 34 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

–       Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

–       Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (QCVN 16:2014/BXD, QCVN 7:2011/BKHCN) liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định.

–       Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Các nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 8 – Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

 1. Quy định quản lý chất lượng hàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường

Theo quy định tại Điều 38 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khoản 1, Điều 32 – Nghị định số 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường phải được người kinh doanh thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sau đây:

–       Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình lưu thông hàng hóa hoặc tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của hàng hóa do mình bán. Sản phẩm vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố. Đối với sản phẩm thuộc danh mục phải tuân theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD, QCVN 7:2011/BKHCN thì phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật.

–       Phải có công bố tiêu chuẩn áp dụng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa do mình kinh doanh; thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa đang kinh doanh không đảm bảo chất lượng so với tiêu chuẩn công bố áp dụng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, quy chuẩn kỹ thuật.

vận chuyển hàng campuchia về việt nam
vận chuyển hàng campuchia về việt nam

 

–       Sản phẩm vật liệu xây dựng có nhãn và nhãn phải bảo đảm ghi đầy đủ nội dung theo quy định của Nghị định 89/2006/NĐ-CPvề nhãn hàng hóa và của các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm vật liệu xây dựng.

–       Chịu sự kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định.

Các nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được quy định tại Điều 12 – Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 1. Danh mục vật liệu xây dựng phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu

Không phải tất cả các vật liệu xây dựng đều phải kiểm tra chất lượng, mà chỉ có những sản phẩm nhóm 2. Đây là những sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn,  là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường (Điều 3, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007).

Danh mục vật liệu xây dựng phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của cơ quan quản lý nhà nước ban hành kết hợp với các tiêu chuẩn được người bán đưa ra.

Danh sách các hàng hóa nhóm 2 được đưa ra trong thông tư – Thông tư số 11/2009/TT- BXD ngày 18 tháng 6 năm 2009; Thông tư số 14/2010/TT- BXD ngày 20 tháng 8 năm 2010;  Thông tư số 15/2014/TT- BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014

 1. Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng
 2. Nhóm sản phẩm kính xây dựng
 3. Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa
 4. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U)và sản phẩm trên cơ sở gỗ
 5. Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe
 6. Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát
 7. Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh
 8. Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa
 9. Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi
 10. Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng

Trên đây là những thông tư, điều luật cung cấp cho bạn kiến thức trong việc kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu. Hi vọng bạn có thể có được cho mình những thông tin cần thiết và bổ ích

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
[ 🇻🇳 Văn phòng Việt Nam ]
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN TIẾP VẬN MEKONG
597/5B Nguyen Kiem Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Call Center: 1900 636 944 / 028 730 99499
Hotline: 0919 877 622 / 0917 465 096
Email: info@mkg.com.vn
Website: www.mkg.com.vn / www.mekonglogistics.vn
Fanpage: www.facebook.com/MekongLogs

[ 🇰🇭 Văn phòng Campuchia ]
MEKONG LOGISTICS (CAMBODIA) LTD
17B Street 384, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
Call Center: [+855] 0236 222 999
Hotline: (+855) 0977 866 999
Email: cambodia@mkg.com.vn
Website: www.mkg.com.vn / www.chanhxediCampuchia.com
Fanpage: www.facebook.com/VanchuyenhangdiCampuchia

ĐỐI TÁC MEKONG LOGISTICS

1900 636 944